• USD 32,21
  • EUR 34,98
  • ALTIN 2.506,12
  • BİST100 10.895
  • BTC 69.600
Rauf KÖSE

Tüm Makaleleri

Rauf KÖSE

Türkolog Rauf Köse yeni yazılarıyla Siren Haber'de...

Tehcir Yaşatır

Türk olmak, Kıbrıs’ta, Hocalı’da, Anadolu’da, Balkanlar’da, Kafkaslar'da ve Türkistan'da soykırıma uğrayıp, Yapmadığı bir soykırımla suçlanmaktır; Türk olmak...

Büyük İsrail'e Karşı Büyük Türkiye Diyoruz!

Şirazi’nin meşhur bir beyti var Farsça çalışan kişiler en az bir kere rast gelmiştir. Şiirin Farsça hali şu şekilde; "Pederem rozeye rezvan be do gendom beforukht, Men çera molke cehan ra be cuyi ne...

Sorunlarımıza Milli Çözüm: Misakı Milli

Hafızayı beşer nisyan ile maluldür denir. Bir kişinin geçmişini unutması kendi yaşamını alakadar eden bir mesele olsa da unutmanın toplumsal bir alışkanlık haline dönüştüğü coğrafyalarda olağan hale g...