Kuranda şöyle bir bölüm var, benzeri Tevratta da bulunmaktadır ;

“Andolsun ki elçilerimiz (melekler) İbrahim’e bir müjde ile geldiler ve 'Selâm.' dediler. O da 'Selâm.' dedi ve hemen gidip onlara kızartılmış bir buzağı getirdi. Fakat ellerinin o buzağıya uzanmadığını görünce, onları yadırgadı ve içinde onlara karşı bir korku hissetti. Onlar da: ‘Korkma’ dediler! 'Biz Lût kavmine gönderildik.' O sırada İbrahim’in hanımı ayakta idi. (Bu sözleri duyunca) güldü. Ona da İshâk’ı ve İshâk’ın arkasından da Ya’kub’u müjdeledik.” (Hud, 11/69-71)

Bu Meleklerden ikisi Lut kavmini helak etmek için, onların üzerine ateş yağdırmak için görevlidir, biri de İbrahime çocuk müjdeleyen Cebrail'dir. Allah en doğrusunu bilir. Bu bahsi geçen meleklerin yeryüzüne inişlerini tabir eden rivayetler, dün İstanbul ve Ankara semalarında görünen meteorun görüntüsü gibidir. 

Astroloji de şu son zamanlar için deprem, sel, volkanik dağ hareketlerinden bahsediyor. Gezegen konumlarına bakarsak, Pluto Kova ile yeni bir çağın girişinde olduğumuz konusu herkesçe konuşuldu ve genel kültür düzeyinde çoğunluğun bilgisindedir. Ve bilenler bilir, Pluto Kova'da eskiyi upgrade etme olayı yoktur, eskiyi yıkar ve yeniden inşa eder. Bu yaklaşık 20 yıl sürecek bir dönemin ilk yıllarıdır. Mars ise pek becerikli olmadığı Boğa burcunda son derecelere doğru ilerliyor. Boğa, zodyağın en kudretli burcudur fakat bu kudretini hareketinden değil, ataletinden alır. Bu atalet, toprak, finans ve sağlık anlamında çeşitli sorunlar ortaya çıkaracaktır diye yorumlanır. Ayrıca iki Oğlak dolunayının ortasında, Yengeç yeniayı çıkışıyız. Aile, güven veya aile benzeşiminde olan(ülke de ailedir, takım da ailedir vs.) her şey temellerinden sarsılabilir. Daha iyiye doğru sert bir adımdır bu. Şu zamanlar için rastgele astrolog seçip youtube dan dinleyin, benzer yorumlar göreceksinizdir. Ve en önemli detay, Güneş-Sirius kavuşumu. Yılda bir gerçekleşen bu kavuşum tüm astrologlarca çok önemsenir. İlk bahçe, Cennet'in bu sistemde olduğu komplosu vardır. Göklerin krallığının burada olduğu varsayımıyla bugünü, göklerin ve yerin kavuşumu gibi, iki dünyanın etkileşimi gibi de düşünebiliriz.

Gaybı Allahtan başkası bilmez. Bütün övgüler, bütün kuvvet elinde ve her şeye kadir olan Allaha mahsustur. İnsanın çoğalttığı ilimden elde ettiğim kolajı, bir fikir, düşünce olarak paylaştım.