Avrupa’nın pek çok yerinde yüzyıllar boyu onun hakkında efsaneler üretilen Atilla…

“Akıllı lider cevabını duymak istemediği soruyu asla sormaz!..” sözüyle hafızaya kazınmış Avrupa’nın korkulu rüyası güçlü lider …

Hakkında o kadar şey söylendi ki… Akıllarda en çok bilinen ismiyle Hıristiyan dünyasına karşı acımasız ve yıkıcı saldırılarından dolayı Tanrı’nın Kırbacı lakabını aldı. Avrupa'daki güçlü varlığı ve yıkıcı saldırıları nedeniyle Avrupa halkları tarafından "Avrupa'nın Korkusu" olarak bilindi. Romalılar tarafından "barbar" olarak nitelendirildi ve "Barbar Kralı" lakabıyla anıldı. Attila'nın Asya'daki kavimler üzerindeki hâkimiyetini ve onları kontrol etme gücü ile de Asya’nın Kırbacı ünvanını aldı.

Attila, kazandığı zaferler ve elde ettiği başarılarla tarihte güçlü ve karizmatik bir lider olarak anılmaktadır. Verilen ünvanlar ve lakaplar da Attila'nın gücünü ve etkisini açıkça göstermektedir. 

Avrupa Hun İmparatorluğu'nun Hükümdarı babasının ölümünden sonra bozkırda tek başına yaşam imkanı vermeye çalışırken amcası Rua tarafından bulundu. Amcası Rua'nın ölümünden sonra kardeşi Bleda ile birlikte Hun imparatorluğunu yöneten Atilla, Bleda'nın da 445 yılında ölmesi ile birlikte tek başına imparatorluğun sahibi oldu.

PAPA'NIN DİZ ÇÖKTÜĞÜ TEK İNSAN!

Atilla, Batı Roma İmparatorluğu’na akın etmeyi tasarlamış ve bir de sefer planlamıştır. Sefere hazırlık aşamasında, Papanın araya girmesiyle akınlarını iptal eden Attila, Romalıları haraca bağlamıştır. Bu olay nedeniyle, Papa'nın diz çöktüğü tek insan Atilla'dır.  Atilla, Batı Roma ve Doğu Roma İmparatorluğunu itaat altına aldı. Günaha batan Hristiyanları cezalandırmak için Allah'ın göndermiş olduğuna inanıldı.

Attila, kısa sürede Hun Devleti'ni Avrupa'nın en güçlü imparatorluklarından biri haline getirdi. Balkanlar'da Bizans'ı, Galya'da Batı Roma'yı bozguna uğratan Attila, İtalya'yı da istila etmeyi başardı. Ancak Attila'nın ölümüyle birlikte Avrupa Hun Devleti çözülmeye başladı. Attila, tarihte güçlü ve karizmatik bir lider olarak anıldı.

Aşık olduğu Nakara isimli esir biz kızla evlenenen Attila'nın bir oğlu oldu. Nakara doğum sırasında hayatını kaybetmiştir. Atilla'nın ölümü ile ilgili bir çok rivayet ortalıkta dolaşır. Bunlardan en ciddi olan rivâyete göre, Attila, son eşi İldiko tarafından öldürülmüş olmasıdır.

İşte Atilla’nın unutulmaz sözleri…

Siz şaşırmışsınız. Hiç Tanrı'nın oğlu olur mu? O tektir.  

* Savaş ya da anlaşmaya başlamadan önce, tüm olasılıkları gözönüne almak akıllıktır. Bunları iyice düşünün. Hareketlerinizin doğuracağı sonuçları gözden geçirin. Böylece en kötü duruma hazırlıklı olursunuz   


* Düşmanınızın zayıf yönlerini kendi avantajınıza kullanın. Öte yandan düşmanınız çok güçlüyse, geri çekilin ve onu fethedeceğiniz gün yeniden harekete geçin   


* Düşmanın uygulayacağı yeni taktiklere hazırlıklı olmalıyız. Onu yakından izlemeli, zekamızı kullanarak başvurabileceği olası yöntemleri değerlendirmeliyiz   


* Amaçsız bir Hun, amacına ne zaman ulaştığını asla bilemez   


* Yüzeysel amaçlar, yüzeysel sonuçlar doğurur   


* Liderler, Hunlara yön vermeli, onların amaçsız kalmalarına asla izin vermemelidir   


* İleriyi görebilme, enerji, tek amaca bağlılık, Hunların seçimi ve kullanımı, çabalara değecek bir hedefe bağlılık mükemmel bir komutanın özellikleri haline gelir   


* Hunlar ancak kazanabilecekleri savaşlara girmelidirler   


* Rekabetçi ruhu olmayan lider zayıftır ve en ufak sorun karşısında kolaylıkla pes eder   


* Ne kadar büyük ya da küçük olursa olsun, düşmanınızın gücünü hafife almayın, bir gün zararınıza olabilir   


* Komutanların daima yüksek amaçları olmalıdır; bunlar sıradan olan şeylerin güvenliğine sığınmadan, kendilerini farklı kılacak şeylerin peşinde olmalıdırlar.   


* Ava çıkınca avlanmaya hazır olun. Yanınıza en iyi ok ve yayınızı alın. Ormanda hayvanları kovalarken size en uygun olan giysileri giyin.   


* Akıllı lider cevabını duymak istemediği soruyu asla sormaz!...   


* Asla hakem tayin etmeyin; bu üçüncü bir kişinin sizin kaderinizi belirlemesidir.Böyle bir seçim zayıfın yararına olur.   


* Baş olmayı istememelisiniz.   


* Başarılarınız, zaferleriniz ne kadar büyük olursa düşmanlarınız yolunuza o kadar büyük muhalefetle, acı ve cesaret kırıcı olaylarla çıkacaklardır.   


* Büyük komutanlar asla kendilerini fazla ciddiye almazlar.   


* Doğal davranmalı, mevkiinizin size getirdiği sahte bir gurura kapılmamalısınız.   


* Düşmanınızın gelecekte size güvenmesini istiyorsanız, pazarlık sırasında verdiğiniz sözleri tutun.   


* Korku büyü kadar etkilidir.