İstanbul'u fetheden , Osmanlı İmparatorluğu'nun 7. Padişahı Sultan Mehmet'in bugün  doğum günü...

İstanbul'u fetheden , Osmanlı İmparatorluğu'nun 7. Padişahı Sultan Mehmed'in bugün  doğum günü...

İlmi ile askeri dehasıyla Roma ‘nın en gözde şehrini feth eden  Fatih Sultan Mehmed, ilk olarak 1444–1446 yılları arasında kısa bir dönem, daha sonra 1451'den 1481 yılındaki ölümüne kadar 30 yıl boyunca hüküm sürdü.   

“İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur.”

- Hz. Muhammed

5Ab9E0E12269A233488576Ca

1058 yıllık Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu'nu yıktı ve fetihten sonra bu dönem birçok uzman kişi tarafından Orta Çağ'ın sonu ve Yeni Çağ'ın başlangıcına neden olan tarihî olaylardan biri olarak görüldü.

Ayrıca İslam peygamberi Muhammed'in konuyla ilgili "Konstantiniyye elbet fetholunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden ordu ne güzel ordudur" hadisine konu olduğu için Müslüman dünyasında da "kahraman" olarak görülmektedir.

19 yaşında tahta çıkan 2. Mehmed, Yeniçeri Ocağı'nda değişiklikler yaparak İstanbul'un fethine odaklandı. İstanbul'un kuşatılması için 1452 yılının ağustos ayı sonunda Boğaz'ı kontrol altına alacak Rumeli Hisarı'nın inşasını tamamlatan 2. Mehmet, defalarca girişimde bulunulmasına rağmen ele geçirilemeyen Bizans'ın elindeki İstanbul'u, 54 gün süren kuşatmanın ardından 1453 yılında fethederek "Fatih" unvanını aldı.

0X0 Fatih Sultan Mehmet Kimdir Kac Yasinda Tahta Cikti Istanbulu Kac Yasinda Fethetti Fatih Sultan Mehmet Hayati H 1653814243128

GEMİLERİ KARADAN YÜRÜTEN LİDER

Tarihi kaynaklar Fatih Sultan Mehmet‘in gemileri karadan yürütüp Haliç’e indirmesi başarısını yazmakla beraber bazı kaynaklar ise bunun ilk defa olmadığını gösteriyor. Turan Altınkaynak’ın konu ile ilgili yazmış olduğu “İSTANBUL’UN FETHİNDE GEMİLERİN KARADAN YÜRÜTÜLMESİNİN ARKA PLANI” adlı makalesinde;

"Gemilerin karadan yürütülmesi meselesi dünya tarihine bakıldığında örneklerine çok sık rastlanan bir hadise değildir. Denizcilik tarihi içerisinde gemilerin karadan yürütülerek veya taşınarak bir su kütlesinden başka bir su kütlesine atlatılması imkânların zorlanması olarak da görülebilir. Bu imkânların zorlanmasıyla ulaşılamayan yerlere ulaşılmakta ve fethedilemeyen yerler de fethedilmektedir. Ancak bunu gerçekleştirmek coğrafyayı iyi bilmeyi; bilgi ve mühendisliği iyi kullanmayı ve yeterince insan gücüne sahip olmayı gerektirmektedir. Türkiye Selçuklu Devleti ve Beylikler dönemi öncesinde gemilerin karadan yürütülmesi hadisesine dair örnekler bilinmektedir. Tarihte ilk kez gerçekleştirilmemiş olan bu faaliyetin kuvvetle muhtemel bir arka planı olmalıdır.” demektedir.

Ancak asırlardır bilinir ki askeri dehası, inancı ve iradesi ile dünya çapında konuşulan başarılara imza atmıştır . Bunun en başında İstanbul'un fethi gelir.

Ayasofya Fatihin Bedduasi 161 2 41

İSTANBUL’UN FETHİNDEN SONRA

İstanbul'un fethinden sonra şehrin yağmalanmasına izin vermeyerek can ve mal güvenliği garantisi verdiği halkın gönlünü kazanan Fatih Sultan Mehmet, Ayasofya Kilisesi'ni fethin sembolü olarak camiye çevirdi.

Sultan Mehmet, ilk tahta çıktığı dönemde ve İstanbul'un fethi sırasında sergilediği tutumlar nedeniyle uzun yıllar devlet yönetiminde söz sahibi olan Çandarlı Halil Paşa'yı 10 Temmuz 1453'te Edirne'de idam ettirdi.

Daha sonrasında 1461'de Trabzon Rum İmparatorluğu'nun varlığına son veren Fatih Sultan Mehmet, 1462'de Rumeli seferine çıkarak önce Eflak'ı, 1463'te ise Bosna'yı ele geçirerek Osmanlı Devleti'ne bağladı.

İstanbul'u fethederek Doğu Roma'yı ele geçiren Fatih Sultan Mehmet, Batı Roma'yı da topraklarına katmak için harekete geçti. Gedik Ahmet Paşa komutasındaki donanmayı güney İtalya'ya sevk eden Fatih Sultan Mehmet, 26 Temmuz 1480'de Otranto'yu ele geçirdi.

Padişahlığı döneminde 25 seferi bizzat yöneten Fatih, babası 2. Murat döneminde 880 bin kilometrekare olarak devraldığı Osmanlı topraklarını, 2 milyon 214 bin kilometrekareye ulaştırdı.

407186 1810942638

SANATA İLGİSİ VE İLMİ

Devrinin büyük alimleri Molla Hüsrev, Molla Gürani, Molla Yegan, Hızır Bey ve Hocazade Muslihuddin'den ders alan Fatih Sultan Mehmet, merak ettiği alanlarda da uzman kişileri getirtip özel eğitim aldı. Birçok dil bilen Fatih Sultan Mehmet, matematik, coğrafya, astronomi, fizik gibi pek çok farklı disiplinde de bilgi sahibiydi.

 Osmanlı tarihinde ve dünya tarihinde bilinen en eski eğitim kurumlarından olan Sahn-ı Seman’ı kurdu

Dünya hakimiyetini amaç ediden Fatih Sultan Mehmed, İstanbul’u elinde tutması sebebiyle bazı rum tebaalar tarafından "Kayser-i Rum" yani Roma İmparatoru olarak anıldı.

Sanat eserlerine ilgisi sebebiyle Fatih Sultan Mehmet'in Topkapı Sarayı'nda hem İslam hem de Rum ve Latin eserleri ve tercümelerinden oluşan bir kütüphane oluşturdu.

O tarihte bir Müslüman hükümdar olarak Gentile Bellini'yi davet edip portresini yaptırıyordu. Bu durum o dönem için devrim niteliğinde bir olaydı.

"İMKANIN SINIRINI GÖRMEK İÇİN İMKANSIZI DENEMEK LAZIM"

Fatih Sultan Mehmet genç yaşına rağmen ileri görüşlü bir padişah olmuştur. Vizyonu sözlerine de yansımıştır.  Döneminde gerçekleştirdiği zaferler ve dünya çapında konuşulan yenilikleriyle nam salmış Fatih Sultan Mehmet, 'İmkanın sınırını görmek için imkansızı denemek lazım.  sözü ile zoru başarmanın asırlar sonra dahi gururla konuşulabileceğini  göstermiştir.

İşte Fatih Sultan Mehmet'in nasihat değerindeki sözleri;

- 'İnsanda söz ile değişir kader. Ya yurda baş olur, ya da başından olur.'

- 'Onlar korkularından denizi zincirleyecek kadar akıllı ise, biz gemileri karadan yürütebilecek kadar deliyiz.'

- 'Biz toprakları değil gönülleri feth etmeye gidiyoruz. Savaş herkesle, barış ancak onurlu insanlarla yapılır.' 

- 'Hakiki sanat muhteşem bir şehir vücuda getirmek ve halkının kalbini saadetle doldurmaktır.'

- 'Baykuştan pervâmız yok, biz şahinler sürüsüyüz.'

- 'Eğer padişah siz iseniz, devletimizin bu zor gününde ordumuzun başında olmamanız törelerimize uymaz. Yok, eğer padişah ben isem, işte size emrediyorum, geliniz ve derhal ordularımın başına geçiniz. '