Seçme şansınız olsa ve yeni bir hayat için bir izin verilse ne yapardınız?

Hepinizin keşke geçmişte o zamana dönebilsem şöyle yapardım dediğinizi pek çok durum olmuştur.

Bize kaderin mutlak olduğu ve değiştirilemez olduğu öğretildi. Kader işte ondan kaçılmaz dendi. Onun için çoğu şeye kaderimiz böyleymiş diyerek katlandık kabullendik. Hep Özgür iradeyi yok sayıldı. Peki kader yada hayat planı anlatıldığı ya da anlaşıldığı gibi değilse ve kader mutlak değil ise.

Bize zamanın geçmiş ve gelecekten ibaret olduğu öğretildi.

Gerçekten zaman geçmişten geleceğe doğru mu ilerliyor. İnsan zihni işleyişi zamanın doğrusal olduğunu, geçmiş şimdi ve gelecek şeklinde ilerlediğini öğrenmiştir. Zamanı saatle ve takvimlemi ölçebiliriz. Aslında zamanı ancak eylemlerimiz ve eylemlerin sonuçlarına göre ölçebiliriz. Bir bankada sıra beklerken yada bir kuyrukta beklerken zaman yavaş akarken bir sınavda çok hızlı geçer ve zaman yetmedi deriz. Zaman içindeyken genişlerken geçmiş için çok uzun gelecek için çok kısa hissedilir.

Felsefi olarak geçmişi geleceği ve zamanı ele alırsak; zamanda geçmiş şimdi ve gelecek hepsi bir arada yaşanıyor. Zaman bir arada ve bir bütün olarak var. Bizim yaşamlarımızda yaptığımız davranışlarımız ve eylemlerimiz zamanın şekillenmesine sebeb oluyor.

Doğu öğretilerine baktığımızda, Hinduizm, Budizm gibi öğretilerde zaman değil yaratılış döngüleri karşımıza çıkar. Bu öğretilerde karma inancı vardır..

Karma kelimesinin Türkçe karşılığı eylem anlamına gelir. Karmada yaptığınız her eylem hayatınızı etkileyen bir güç yaratır. Eğer sağlıklı eylem yaparsak olumlu yaşam serüveni oluştururken sağlıksız eylemler hayatınızda olumsuz sonuçlara yol açar. Karma kader konusuna da farklı yaklaşır. Bu inanışa göre insan özgür iradeye göre yaratılmıştır. Kader ise sözlük anlamı olarak değer biçme ve ölçme demektir. Karma ya göre hayatınızda yaptığımız iyi ve kötü eylemlerin sonuçları kaderinizi belirlediğini anlatılır. Karma insanın geçmişi ve geleceğini ele alır.

Karmaya göre geçmişte yaptığınız eylemler şimdiki zamanınızı şekillendirir. Karmayı şifalandırmak için yaşam döngülerinde yaptığınız yanlış ve hataları şimdiki hayatınızda farkına varıp onun nedenini aramak ve bunu değiştirmek için eylemlerde bulunmalısınız. Karmaya göre zaman geçmiş şimdi gelecek olarak dolanık bir halde bulunur. İnsanın geçmiş yaşamlarında yapmış olduğu eylemlerinin bu yaşamda sonuçları olacaktır. Onun için bu karmaları çözmeli bulmalı ve bunu anlaması ile geçmişe gidilerek düzelmesi yada şimdiki yaşamda farkındalık ile bunu telafisi için çalışmalıdır. Çünkü Karma yasasına göre geçmiş yaşamlar ve şu anki yaşamda yaptığınız eylemler sizin kaderinizi şekillendirir ama asıl amaç olan olgunlaşmak gerekir. Karmada amaç bütün yaşamlarda pişe pişe sonunda nirvanaya ulaşmak bizim tabirimizle kamili İnsan olmak vardır.

Peki geçmişi düzeltmekle anki halini düzeltmek yada geleceğini şekillendirmek mümkün mü? Yada geçmişi nasıl değiştirebiliriz. Enerji olan siz aslında diğer yaşamlardaki sizlerle dolanık haldesiniz. Yani geçmişinizdeki siz ve şimdiki siz aynı enerji parçacığının dolanık parçacıklarısınız. Kısaca dolanık sizlersiniz.

Bu sebeple geçmişe giderek bu günü değiştirebilirsiniz. Merak etmeyin zaman makinesine binip geçmişe gidebilirsiniz demiyorum. Metafizik ve enerjisel olarak geçmişe bilincinizin gitmesinden bahsediyorum. Unutmayın beyniniz kuantum alandan veri alıp veri verebilen bir aygıt. Bunun için ne yapabiliriz diyorsanız anılarda geri getmek ve geriye gitmek denen yöntemle yada İslamiyette var olan TÖVBE yolu ile Yani TÖvbe ederek geçmişinizi değiştirebilirsiniz. Tövbe ile o eylemin silinmesi yada tekrar etmesinin önüne geçebilirsin. Yada olanı ve olacağı iptal etmek için Tövbe edebilirsin.

Siz eğer bu konuyu daha iyi anlamak isterseniz Kuantum Silgi deneyini araştırabilirsiniz. Bu deneyde dolanık olan ışın, dolanık olduğu ışının yolu takip ederek yol alması gerekirken diğer ikizinin gerçekliğini oluşturduğu yapılan deneylerle gözlemlenmiştir.Kuantum silgideneği belkide kaderin silgisi olabilir belki?