Mobbing yani psikolojik taciz, iş yerlerinde bir veya birden fazla kişi tarafından diğer kişi ya da kişilere yönelik gerçekleştirilen, belirli bir süre sistematik biçimde devam eden, yıldırma, pasifize etme veya işten uzaklaştırmayı amaçlayan; mağdur ya da mağdurların kişilik değerlerine, mesleki durumlarına, sosyal ilişkilerine veya sağlıklarına zarar veren; kötü niyetli, kasıtlı, olumsuz tutum ve davranışlar bütünüdür.

Ancak, iş yerinde karşılaşılan her türlü olumsuz davranış psikolojik taciz olarak algılanmamalıdır. İş yerlerinde psikolojik tacizden söz edebilmek için sergilenen olumsuz davranışların bazı unsurları içermesi gerekmektedir. Bu unsurlar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

 • İş yerinde gerçekleşmelidir.
 • Üstler tarafından astlarına uygulanabileceği gibi, astları tarafından üstlerine de uygulanabilir ya da eşitler arasında da gerçekleşebilir.
 • Sistemli bir şekilde yapılmalıdır.
 • Süreklilik kazanmış bir sıklıkla tekrarlanmalıdır.
 • Kasıtlı yapılmalıdır.
 • Yıldırma, pasifize etme ve işten uzaklaştırma amacında olmalıdır.
 • Mağdurun kişiliğinde, mesleki durumunda veya sağlığında zarar ortaya çıkmalıdır.
 • Kişiye yönelik olumsuz tutum ve davranışlar gizli veya açık olabilir.

İŞ YERLERİNDE PSİKOLOJİK TACİZİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK ÖNERİLER NELERDİR?

İş yerlerinde psikolojik tacize karşı bireysel ve işletme bazında bazı önlemler almak mümkündür.

Peki bireysel mücadele önerileri nelerdir?

 • İş yerinde psikolojik tacize maruz kaldığını düşünen kişi öncelikle içinde bulunduğu durumu sağlıklı bir şekilde değerlendirmelidir.
 • Kişi, öncelikle çatışmadan kaçınmalı ve sakin olmaya gayret etmelidir.
 • Psikolojik taciz üst yönetim tarafından gerçekleştirilmiyorsa konu üst yönetime uygun bir şekilde iletilmelidir.
 • Psikolojik tacize uğradığını kanıtlayacak yazışma, not, mesaj, e-posta gibi bilgi ve belgeleri saklanmalıdır.
 • Yaşanılan psikolojik taciz sürecine ilişkin günlük tutulmalıdır.
 • Yaşanılan sürece şahit olan/ olabilecek çalışma arkadaşları ile görüşülmelidir.
 • Kişi, üyesi olduğu sendika varsa buradan destek talep etmelidir.
 • Kişi, ihtiyaç duyduğunda tıbbi ve hukuki destek almalıdır.
 • İş yerlerinde psikolojik tacize maruz kalan kişi sorunu işyerinde çözemediği takdirde konuyu yargıya taşımalıdır.

Kurumsal mücadele önerileri nelerdir?

 • İş yerleri, iş yerinde psikolojik tacizin unsurlarının ortaya çıkması halinde, konu hakkında bilgi sahibi olmalı ve kurumsal yapılarını bu tür uygulamalara karşı koruma altına almalıdır ki kamuoyundaki itibarları ve marka değerleri zarara uğramasın.
 • İş yerleri, psikolojik tacizi önleyici politikalar geliştirmelidir.
 • İş yerlerinde psikolojik taciz konusunda tehlikeleri anlatan broşürler dağıtılmalı, işçilere ve yöneticilere yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapılmalıdır.
 • İş yerleri, kendi işletme yapısına uygun olarak, psikolojik taciz olaylarının incelenmesi için yöntemler geliştirmeli, iş yerinde psikolojik tacize teşebbüs eden kişiler için disiplin cezaları ve rehabilitasyon önlemleri almalıdır.
 • İş yerlerinde psikolojik taciz şikâyetleri dikkate alınmalı ve adil çözüm yolları geliştirilmelidir.
 • İş yerlerinde psikolojik tacizi önlemek için alınacak tedbirlerde, bu yöndeki iddiaların araştırılması ve soruşturulmasında “gizliliğin korunmasına” özel hassasiyet gösterilmelidir.
 • Toplu iş sözleşmesi, iş sözleşmesi veya iş yeri yönetmeliklerine konuyla ilgili hükümler konulmalıdır.

Sözün özü; Tacizin her türlüsüne karşı hep birlikte mücadele edelim.