Bilge kağan, 726 senesinde tecrübeli veziri Tonyukuk'un, 731 senesinde de kardeşi Kültigin'in vefatıyla devlet yönetiminde yalnız kalmıştı. Bu tarihlerden sonra yaşamı daha sakin seyretmekteydi. Zaten ülkesi de gücünün doruğundaydı, orta asya'da rakipsiz konumundaydı. Ezeli rakibi Çin'le de uzun soluklu bir barış yapmıştı. 

Ünlü oyuncu kalp krizinden hayatını kaybetti Ünlü oyuncu kalp krizinden hayatını kaybetti

Buyruk Çor ise Tonyukuk'tan sonra yıldızı parlayan devlet görevlilerinden biriydi Kağan'ın bakanı konumundaydı. Çin'le olan müzakereleri yürüten kişi olarak görülmekte olup defalarca Çin'e gitmiş, imparator tarafından iyi ağırlanmış biriydi.

734 senesinde gelindiğinde Bilge Kağan, bu sakin ortama biraz renk katmak istemiş olacak ki bir Çin prensesiyle evlenmeye karar verir. bu isteğini imparatora iletir, imparator da buna olumlu cevap verir. İşte tam da evlilik sürecinin başlayacağı bu esnada bu olay vuku bulur. Buyruk Çor, bilge kağan'ı zehirler.

Bu hadiseden sonra Bilge Kağan hemen ölmez. Buyruk Çor'un kendisini zehirlediğini anlar ve onu, ailesini, yardımcılarını derhal katlettirir. 25 kasım 734 tarihinde de kendisi ölür.

Bu zehirleme hadisesinin nedeni net olarak bilinmemektedir. Buyruk Çor'un geçmişteki Çin temasları, kendisinin Çinliler tarafından etki altına alındığı ihtimalini kuvvetlendirmektedir.