Abdestin bozulması durumunda, kişinin tekrar abdest alması gerekmektedir. Hanefi ve Şafi mezheplerine göre abdesti bozan haller biraz farklılık gösterir.

Hanefi mezhebine göre vücuttan akan kan abdesti bozar. Bu, bir kişinin yaralanması, burun kanaması, diş çekimi veya adet dönemi gibi durumları içerir. Ancak, sadece bir damla kanın abdesti bozup bozmadığı konusunda farklı görüşler vardır. Hanefi mezhebine göre, bir damla kan abdesti bozmaz, ancak bu miktar arttıkça abdest bozulabilir.

Şafi mezhebine göre ise vücuttan akan kanın abdesti bozması için belli bir miktarın üzerinde olması gerekir. Genelde küçük kesikler veya diş eti kanamaları abdesti bozmaz. Ancak, bu miktarın tam olarak ne kadar olduğu konusunda kesin bir ölçüt bulunmamaktadır. Şafi mezhebine göre, kanın abdesti bozabilmesi için maktu bir miktarın aşılması gerektiği belirtilmiştir.

Her iki mezhep de, idrar, gaita, rüya ile boşalma, kusma gibi diğer durumları da abdesti bozan haller arasında sayar. Bu durumlar karşısında, abdestin yeniden alınması ve temizlenmenin ardından namaz kılınabilir.

Bu bilgiler, genel bir anlayışı yansıtmaktadır. Bireysel fıkhi görüşler, yerel alimlerin öğretileri ve kültürel farklılıklar da abdest konusunda etkili olabilir. Dinî konularda daha fazla bilgi almak için yerel bir İslam alimi veya dini otoriteye danışmak her zaman en iyisi olacaktır.

İslam'ın farklı mezhepleri arasında abdestin bozulma sebepleri konusunda görüş ayrılıkları bulunmaktadır. Hanefi mezhebine göre, vücuttan herhangi bir yerden kanın akması abdesti bozar. Ancak, bu durumda kanın akıcı olması önemlidir. Şafi mezhebine göre ise, kan abdesti bozmaz ve bu konuda daha esnek bir yaklaşım sergilenir.

Bu konudaki görüş ayrılıklarına dair bir hadis, Hanefi mezhebinin kanın abdesti bozma konusundaki tutumunu açıklamak amacıyla sıklıkla kullanılır. Rivayete göre, Rasulullah'ın hanımlarından biri alnından akan kanı silmiş, bunun üzerine Rasulullah abdest tazelemiştir. Hanefi mezhebine göre, bu hadis vücuttan akan kanın abdesti bozduğunu gösterir ve kanın akıcı olması gerektiğini savunurlar.

Ancak, bu konuda mezhepler arasında farklı yorumlar da bulunmaktadır. Hanefilere göre, kanın akması yeterli olsa da, Şafi mezhebine göre Rasulullah'ın hanımının abdest tazelemesinin sebebi, kanın değil, alnına temas etmiş olmasıdır. Şafiler, kanın abdesti bozmadığını savunarak bu hadisi farklı bir şekilde yorumlarlar.

Özellikle savaş zamanlarında, vücutta meydana gelen kanamaların miktarı göz önüne alındığında, Hanefi mezhebi savaş durumlarında Şafi mezhebine tabi olabilir. Savaş sırasında meydana gelen yoğun kanamalar nedeniyle Hanefilere göre abdestin bozulması durumu, Şafi mezhebi kurallarına uygun olarak değerlendirilebilir.

Tesisat için gittiği evde, avuç dolusu kemik buldu! Tesisat için gittiği evde, avuç dolusu kemik buldu!

Bu konudaki görüş ayrılıkları ve farklı yorumlar, İslam fıkhındaki mezhepler arasındaki çeşitliliği gösterir. Bu nedenle, Müslümanlar kendi mezheplerine göre hareket etmekle birlikte, zorunlu durumlarda diğer mezheplere uyum sağlama esnekliğine sahiptirler.