Yaklaşan Temmuz 2024, milyonlarca memur ve memur emeklisi için maaşlarında potansiyel bir kesintiye işaret ediyor. Yüksek enflasyonun devam etmesiyle birlikte, maaşların erimesi endişesi artıyor. Memurlar ve memur emeklileri genellikle Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon oranında zam alıyorlar ve maaşlar bu artışa göre yeniden hesaplanıyor. Ancak, Prof. Dr. Aziz Çelik'in belirttiğine göre, toplu sözleşme hükmü nedeniyle maaşlarda yaşanacak sıkıntılar kaçınılmaz gibi görünüyor.

Enflasyonun sürmesiyle birlikte, Temmuz 2024'te yapılacak olan zam miktarının enflasyonun gerçekleştiği oranda olmayabileceği belirtiliyor. Bu durum, milyonlarca memur ve emeklinin alım gücünü daha da azaltabilir. Prof. Dr. Aziz Çelik'in açıklamalarına göre, toplu sözleşme hükümleri nedeniyle maaşlarda yaşanacak bu olası kesintinin önceden fark edilmesi ve hazırlıklı olunması gerekiyor.

Memurlar ve memur emeklileri için maaşların erimesi, ekonomik belirsizliklerin artmasıyla birlikte daha da endişe verici bir hal alıyor. Artan maliyetler, enflasyon ve gelirler arasındaki uçurum, birçok aile için geçim sıkıntısına neden olabilir. Bu durum, sosyal refah ve ekonomik istikrar açısından da önemli bir risk teşkil ediyor.

Önümüzdeki dönemde, kamu yöneticilerinin ve ilgili paydaşların bu meseleyi ciddiyetle ele alması ve milyonlarca memur ve emeklinin maaşlarının güvence altına alınması için gerekli adımları atmaları gerekiyor. Aksi halde, maaşlardaki olası kesintilerin toplumun genel refahı üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir.

Temmuz 2024'e yaklaşırken, milyonlarca memur ve emekli için maaşlarda potansiyel bir kesinti olasılığı gündemde. Bu durumun ekonomik ve sosyal sonuçları göz önünde bulundurularak, gerekli tedbirlerin alınması ve adaletli bir çözüm bulunması önem arz ediyor.

Yunanistan için kapıda vize uygulaması! Yunanistan için kapıda vize uygulaması!

Sosyal Politika Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik'in BirGün gazetesindeki köşe yazısına göre, 2024 ve 2025 yıllarında memurların ve memur emeklilerinin büyük bir maaş kaybı riski altında olduğu uyarısı yapıldı. Bu kayıpların sebebi, toplu sözleşmede yer alan ve Memur-Sen'in itiraz etmediği bir hükme dayanıyor. Bu hüküm, enflasyon farkının toplu sözleşme zammıyla mahsup edilmesini öngörüyor. Ancak yüksek enflasyon dönemlerinde bu durum, memurların ve memur emeklilerinin resmi enflasyonun altında zam almasına neden olabiliyor.

Özellikle 31 Mart seçimlerinin ardından dört yıl boyunca seçim olmaması ve sıkı maliye politikaları nedeniyle toplu sözleşmeye müdahale edilmesinin zor olduğu belirtiliyor. Bu durumda, Temmuz 2024'ten itibaren milyonlarca kamu görevlisi ve emeklilerinin büyük bir şok yaşayabileceği ifade ediliyor.

2024 yılında yapılan toplu sözleşme gereği memurlara ve memur emeklilerine verilen yüzde 49,25 zamın, gelecek dönemlerde resmi enflasyonun altında kalması durumunda, büyük bir maaş kaybına yol açabileceği belirtiliyor. Bu durum, özellikle enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde dikkate alındığında daha belirgin hale geliyor.

Toplu sözleşmenin içerdiği "enflasyon farkı" ödemesine ilişkin madde incelendiğinde, geçmiş altı ayın TÜFE oranının, öngörülen zam oranlarını aşması durumunda memur maaşlarına ve emekli aylıklarına eklenmesi gerektiği belirtiliyor. Ancak bu durumun 7. dönem toplu sözleşmesindeki hatalı düzenlemeler nedeniyle memurların ve memur emeklilerinin maaş kaybına neden olabileceği ifade ediliyor.

Örneğin, 2024 Temmuz ayında, resmi enflasyonun öngörülen zam oranını aşması durumunda, memurların ve memur emeklilerinin yaşayabileceği kayıplar detaylı bir şekilde açıklanıyor. Bu kayıpların, toplamda 72 bin TL'yi aşabileceği belirtiliyor.

Toplu sözleşmenin kademeli olarak düşen zam oranları ve yüksek enflasyon dönemlerindeki etkisi üzerinde duruluyor. Bu durumun memurların ve memur emeklilerinin refah payını olumsuz etkileyebileceği ve resmi enflasyonun altında zam alabileceklerini öne sürülüyor.

Çelik, yazısında Memur-Sen'in bu duruma müdahale etmediği ve kamu görevlilerinin haklarını korumak için yeterince çaba göstermediği eleştirisinde bulunuyor. Ayrıca, memurların ve memur emeklilerinin yaşayabileceği büyük kayıp karşısında sessiz kalan sendikaya yönelik eleştirilerini dile getiriyor.

Çelik yazısında, Memur-Sen'in bu konuda nasıl bir adım atacağını ve kamu görevlilerinin haklarını korumak için ne gibi adımlar atacaklarını merak ettiğini belirtiyor. Ancak bu durumda, sendikanın iktidar partisinin önüne gitmeye cesaret edip etmeyeceği konusunda şüpheleri olduğunu ifade ediyor.

Yazıda belirtilen bilgiler, 7. dönem toplu sözleşmesinin detayları, enflasyon farkı ödemesi, öngörülen zam oranları ve olası maaş kayıplarıyla ilgili ayrıntılı analizler sunarak, kamu görevlilerinin ve emeklilerinin karşılaşabileceği riskleri ortaya koymaktadır.

KAYNAK: BİRGÜN GAZETESİ