4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda değişiklik yapılmasında dair karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Kararın 62'nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan yüzde 18 ibaresi yüzde 20 şeklinde değiştirildi. 

Aynı kararın 126'ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine "1500 euro'yu aşmayan" ibaresinden sonra gelmek üzere "bir gerçek kişiye gelen" ibaresi eklendi.

Bu uygulama 15 gün sonra yürürlüğe girecek.