İş hayatı mevzuatına 2003 yılında giren kısa çalışma ödeneğinden bugüne kadar 4,5 milyona yakın kişi yararlandı ve toplamda yaklaşık 38.1 milyar TL ödeme yapıldı. Bu ödemenin 36 milyar TL'si pandemi döneminde 3.7 milyon kişiye sağlandı. 30 Mayıs 2024 itibarıyla kısa çalışma ödeneğinden yararlanan kişi sayısı ise 826 oldu.

11 Haziran 2024'te değiştirilen Kısa Çalışma Yönetmeliği'ne göre çalışana ödenecek kısa çalışma ödeneği tutarı günlük brüt 400 TL olarak belirlendi. Asgari ücretle çalışan bir kişinin eline geçecek miktar ise günlük 340 TL olacak. Asgari ücretin brüt tutarının aylık 20.002 TL olduğu dikkate alındığında, bir çalışanın alacağı kısa çalışma ödeneği tutarı 30 bin TL olacak.

Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Merak Edilen Sorular ve Yanıtları

 Kısa çalışmanın amacı nedir? Ne kadar süreyle yararlanılabilir?

Kısa çalışma uygulamasının temel amacı, istihdamın korunmasıdır. Çalışılmayan sürelerde işçilere gelir desteği sağlanırken, deneyimli personellerin işten çıkarılmasının önüne geçilir. Yararlanma süresi azami üç aydır.

 Hangi işverenler müracaat edebilir?

Mehmet Şimşek: Türkiye'de asgari ücret düşük değil Mehmet Şimşek: Türkiye'de asgari ücret düşük değil

Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz, genel salgın gibi zorlayıcı sebeplerle işyerindeki 45 saatlik haftalık çalışma süresinin en az 15 saatini geçici olarak azaltan veya işyerinde faaliyeti tamamen veya en az bir ay durduran işverenler kısa çalışma başvurusunda bulunabilir.

 Kısa çalışmaya hak kazanma şartı nedir?

Kısa çalışmaya tabi tutulan işçinin ödeneğe hak kazanabilmesi için, kısa çalışmanın başladığı tarih itibarıyla son 120 gün hizmet akdine tabi olması ve son 3 yılda en az 450 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olması gerekmektedir. Daha önce yararlanan işyerleri de kısa çalışmadan yeniden yararlanabilir.

Kısa çalışma yapacak işçi listesinde değişiklik yapılabilir mi?

İş müfettişlerince uygunluk tespiti tamamlandıktan sonra yeni işçi eklenmesi veya çalışılmayan sürenin artırılması talep edilebilir ancak bu durum yeni bir başvuru olarak değerlendirilir.

 Her işçi kısa çalışma ödeneği alabilir mi?

Son 120 gün hizmet akdine tabi olma ve son 3 yılda en az 450 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olma şartlarını taşıyan her işçi kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilir. Yabancı işçiler de aynı şartları sağladığında bu uygulamadan faydalanabilir.

İşçinin alacağı ödenek miktarı ne kadar?

Kısa çalışma ödeneği, sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ı olarak belirlenir. Bu durumda işçiye brüt 400 TL ödenir.

 Ödenek işverene mi yoksa çalışana mı ödenir?

Kısa çalışma ödeneği, çalışılmayan süreler için işçinin kendisine ödenir. Ödemeler, kuruma bildirilen banka hesap numaraları aracılığıyla veya PTTBank aracılığıyla yapılır.

 Kısa çalışma ödeneği işsizlik ödeneğinden düşülür mü?

Kısa çalışma başlama tarihi 1/3/2024 ve sonrasında olan sigortalılar için ödenen süreler, işsizlik ödeneği hak sahipliği sürelerinden düşülür. Ancak bu durum Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir.

 Kısa çalışma ödeneğinde usulsüzlük halinde ne olur?

İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi durumunda yapılan ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir. Sigortalının kusurundan kaynaklanan fazla ödemeler ise yasal faizi ile birlikte sigortalıdan tahsil edilir, ölen sigortalılara ait fazla ödemeler geri tahsil edilmez.

Kısa çalışma ödeneği vergiye tabi mi? Haczedilebilir mi?

Kısa çalışma ödeneği, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulamaz, nafaka borçları dışında onda birinden fazlası haczedilemez veya başkasına devredilemez.

Kısa çalışma ödeneği ne zaman kesilir?

Kısa çalışma ödeneği alanların işe girmesi, yaşlılık aylığı almaya başlaması, silahaltına alınması, çalışma ödevi nedeniyle işten ayrılması veya geçici iş göremezlik ödeneğinin başlaması durumunda kısa çalışma ödeneği kesilir.

Kaynak: HABER MERKEZİ