Aziz John Hospitaller dini topluluğun kuruluşu Hıristiyanlar için en kutsal topraklar olan Kudüs ve çevresinde 1048 yılına kadar uzanmaktadır. 11. Yüzyılın İtalyan yarımadasında önemli deniz cumhuriyetlerinden olan Amalfi Cumhuriyeti (958-1137)’nden bazı tüccarlar, Kudüs’e giden hacılara yardım etmek amacıyla şehir merkezinde Vaftizci Yahya (St. John Baptist)’nın adını taşıyan bir kilise, manastır ve hastane inşa etmek için Mısır Fâtımî Halifesi Mustansır-Billah (1036-1094)’ı ziyaret edip ricalarını yazılı olarak taktim etmişlerdir.

     

Amalfililerin ricasını geri çevirmeyen Mısır Fâtımî Halifesi, Kudüs Valisine şehrin yerli Hıristiyanlarının yaşadıkları mahallesinde (Muristan) arzu ettikleri binaların inşa edebilmeleri için uygun arazinin tahsis edilmesi yönündeki yazılı emrini göndermiştir. İnşası başlanan kilise, manastır ve misafirhaneler tamamlanmasıyla Amalfi’den bir başrahip ve keşişler getirilerek kilise ve manastırın idari kısım ile yönetimleri oluşturulmuştur. Bu kilise kompleksinin kurucuları olan Latin ırkından gelenlerden dolayı o dönem de bu manastıra “Latin Manastırı” adı verilmiştir.

          

O dönemin şartlarında kadınlar için zor ve tehlikeli olan bu hac yolcuğu kutsal topraklara varabilmek ve orada ibadet edebilmek adına Hıristiyan kadın hacılarının sayıları gün geçtikçe artmıştır. İnşa edilen imarethane içerisinde kadın hacılar için yer olmadığı için bu Latin Manastırın içinde kadın hacılar için bir manastır inşa edilmiştir. Bu kadın hacılara hizmet edebilmek için de Amalfi’den kadın rahibeler getirtilmiştir.

Her geçen gün artan kadın hacıların sayıları barınmakta oldukları manastır içerisinde yeterli olmamaktaydı. Tehlikeli ve uzun süren hac yolculuğunda fakir hacı adayları Kudüs şehrine ulaştıklarında genellikle seyahat paralarını tüketerek, aç susuz ve bitkin bir halde şehre gelerek kutsal mekanları ziyaretlerde bulundukları ve sonrasında da barınacak yerlerinin olmamasından dolayı Latin Manastırı tarafından kendilerine tahsis edilen arazi üzerinde yolcu, fakir, yabancı ve hasta hacılara konuk ederek ikramlarda bulunarak yardım etmek amacıyla bir darülacezede (Hospital) kurulmuştur. Böylece ister erkek hacılar olsun ister kadın hacılar olsun barınma imkânı sağlanmış durumdaydı. Hospital teşkilatı I. Haçlı Seferinden (1099) sonra Kudüs merkezli kurulan Haçlı Krallığı’na kadar yıllarca bir hayır kurumu olarak varlığını sürdürmüştür. Bu darülacezede binası İskenderiye’de patriklik yapmış Aziz John adına takdis ettirilerek bu dönemden sonra teşkilat bu isimle anılmaya başlamıştır.

Aziz John teşkilatının başındaki kişiye Üstad (Magister) adı verilirken, Haçlıların 1099 yılında Kudüs şehrini alması sırasında Hospital teşkilatın başında rektör (papaz) Kutsanmış Gerard Sasso (1040-1120) bulunuyordu. Kudüs’ün Haçlılar tarafından alınmasında büyük emeği olan Üstad Gerard, kurulan Haçlı Krallığı’nın Aziz John teşkilatını destekleyerek yeni hospitalların inşa etmesine destek olmuş ve kısa sürede gelişerek bağımsız bir tarikat haline gelmiştir.

15 Şubat 1113 tarihli Papa II. Paschal tarafından verilen Papalık Fermanı (Pie postulatio voluntatis) ile Aziz John Tarikatı Vatikan Kilisesi tarafından tanınarak koruma altına alınmıştır. Ayrıca dini liderlerini seçmede özgürlüğü de tanınmıştır.

Kudüs Kralı II. Baudouin (1118-1131) döneminde Hospital Tarikatı daha da güçlenerek, ilk Üstad Gerard’ın ölümünden sonra yerine ikinci Üstad Raymond du Puy (1120-1160) geçmiştir.

Üstad Raymond du Puy, tarikat üyelerinin (kardeşlerin) uyması gerektiği ilk yazılı kuralları oluşturarak tüm Aziz John Hospital Tarikatı kardeşlerinin yoksulluk, iffet ve itaatten oluşan yeminlerini sadık kalmalarını isteyerek kendilerinin yoksullara ve hastalara yardım etmeye adamalarını istemiştir.

Bunun yanında aynı dönem içerisinde Üstad Raymond, tarikatın sadece hayır işleriyle değil, aynı zamanda da askeri konularla da ilgilenmesini gerektiğini düşünerek tarikat üyelerini birer asker olarak yetiştirmeye başlamıştır. Haçlı Kralı Genç Fulk (1092-1143) 1135 yılında krallığı korumak ve hac yollarını açık tutmak için inşa ettirdiği Haçlı kalesinin işletmesi ve bakımı ile ilgilenmeleri için Hospital Tarikatı’na bağışlamıştır. Böylece Üstad Raymond, Hospital Tarikatı’nı bir “şövalye tarikatına” dönüştürmüştür. Bundan sonra da tarikat, hayır işleriyle uğraşan din adamlarını bünyesinde barındırmayı devam ederken, tarikatın asıl vazifesi ülke sınırlarını korumak ve Müslümanlara karşı savaşmak haline dönüşmüştür. Hospital Tarikatı Şövalyeleri’nin ilk defa 1137 yılında Müslümanlara karşı savaşta Kudüs Haçlı Krallığı’nın yanında yer almıştır.

Haçlı Krallığı’nın siyasetinden bağımsız hareket etmeye başlayan Hospital Şövalyeleri kendilerini sadece elde edecekleri ganimet ve paralara karşı sorumlu sayarken, Haçlı Ordusunun çekirdek gücünü oluşturan bu zırhlı süvariler şövalyelerin sayısı 2000 civarında idi. Hospital Şövalyelerinin alameti olan zırhlarının üzerlerine giydikleri uzun kırmızı renkteki mantolara işlenmiş beyaz haç ile kalkanlarında taşıdıkları sekiz köşeli beyaz haç idi.

O dönemde Aziz John Hospital Tarikatı Şövalyeleri olarak anılan tarikat daha sonraları ise Rodos ve Malta Şövalyeleri olarak anılacaktır.