Geçmişi yaklaşık bin yıl öncesine dayanan Malta Şövalyeleri’nin tarihi tüm dinler için kutsal şehir olan Kudüs’te Hıristiyan hacılara yardım etmek amacıyla kurulan bir hastanede başlamıştır.

Hasta hacılara bakmak için kurulan tarikat, Avrupa’dan gelen yeni rahip ve rahibelerle cemaat üyelerinin sayıları hızla artarken bununla birlikte hacı olmak için gelen Hıristiyanlarla zenginleşmişlerdir. Zaman içerisinde elde ettikleri imtiyazlarla köy, kale ve çiftliklerle güçlerine güç katmışlardır.

Süre gelen zaman içerisinde tarikatın yolculuğu terk edilen Kudüs’ten sonra yerleşilen Kıbrıs Adası’nda yeni boyut kazanacaktır. Rodos Adası’nı ele geçirmeleri ile Akdeniz’de korsan faaliyetleri yürüten tarikat Osmanlı Sultanı Kanuni Sultan Süleyman (1494-1566) zamanında adayı terk etmişlerdir. Artık Malta Adası’na yerleşen şövalyeler buranın İngiliz kolonisine dönüştürülmesi üzerine topraksız kalarak Roma’nın tarihi merkezinde Büyük Üstad’ın ikametgahı ile Malta Hükümdar Tarikatı olarak Magistral Sarayı’nda yerleşmişlerdir. 21. Yüzyıl Dünyası’nda Malta Şövalyeleri, kendilerine ait toprakları bulunmamakla beraber cemaat üyelerine ait pasaport vermekte ve statüleri papalık ve diğer Katolik devletler tarafından bir “devlet” olarak tanınmaktadır.

      

Resmi devlet ismi “Sovrano Mılıtare Ordıne Ospedalıero Dı San Gıovannı Dı Gerusalemme Dı Rodı E Dı Malta” Türkçe karşılığı ise “Kudüslü Aziz John’un Rodos ve Malta Egemen Askeri Hastane Şövalyeleri Tarikatı (Sovereign Military Hospitaller Order Of St John Of Jerusalem Of Rhodes And Of Malta)” ya da “Malta Egemen Askeri Tarikatı (Ordre Souverain Militaire De Malte)” olan bu tarikat hiçbir toprağı olmamasına rağmen, uluslararası hukuka göre egemen bir varlık olarak kabul edilerek kendine ait posta teşkilatı ile kendi adına pul ve para bastırabilmektedir.

                

     

Misyonu:

Günümüzde Malta Egemen Askeri Tarikatı kısaca Malta Şövalyeleri’nin misyonu ise, 113 ülke ve Avrupa Birliği ile sahip oldukları ikili diplomatik ilişkiler, Birleşmiş Milletler nezdindeki “daimî gözlemci statüsü” ve 50’den fazla ülke ile imzalanan uluslararası iş birliği antlaşmaları, insani yardım faaliyetlerini kolaylaştırmayı ve özellikle krizlerden etkilenen bölgelerin koruması ve sınırsız insani yardım erişim sağlamayı amaçlamaktadır.

Resmi Devlet Bayrağı

Beyaz Latin haçlı kırmızı dikdörtgen bayrak, Malta Egemen Tarikatı’nın resmi devlet bayrağıdır. Aziz John bayrağı olarak adlandırılan bu bayrak çok eski bir kullanıma sahip olup, tarikat mensubu ve tarihçisi olan Giacomo Bosio (1544-1627)’nun 1594 yılında Roma’da yayınlanan “Dell’istoria delle Sacra Religione, Giovanni di Santo dell’illustrissima milizia Gierosolimitano” adlı tarikat tarihini anlatan eserinde daha 1130 yılında II. Papa Innocent'nin “…savaşta dinin kırmızı zemin üzerinde beyaz haçlı bir sancak taşımasını” emrettiğinden söz etmektedir. Papa IV. Alexander'ün 1259 yılında Şövalyelerin savaşta Beyaz Latin Haçlı kırmızı bir pelerin giymelerine izin vermesinin ardından, Tarikat sistematik olarak Latin Haçını amblemi olarak kullanmaya başladı. 1291 yılında Tarikat, Kutsal Toprakları (Kudüs) terk etmesiyle birlikte Kıbrıs Adası’nı üs olarak kullanmaya başlamıştır. Limasol şehrine yerleşerek denizcilik alnında faaliyet gösteren tarikat şövalyeleri bu dönemden itibaren altı yüzyıl boyunca şövalyelik bayrağını gemilerinde kullanmaya başlamışlardır.

Bugün devlet bayrağı Tarikatın Roma'daki Magistral Sarayı girişinde dalgalanmakta ve Büyük Üstad ile Egemen Konsey üyelerinin katıldıkları resmi ziyaretlerde beraberinde eşlik etmektedir.

Tarikat Bayrağı

Kırmızı zeminde sekiz köşeli beyaz renkteki Latin haçlı bayrak Malta Tarikatı'nın faaliyetlerinde ve dini merasim ile törenlerinde kullandığı bayrağıdır. Tarikat’ın bu bayrağın kullanımı Latin haçı kadar eski olup ve Tarikat'ın Amalfi Cumhuriyeti (958-1137) ile olan eski bağlarından kaynaklanmaktadır. Şu anki hali 400 yıldan daha eskiye dayanmakta olan bayrak, sekiz köşeli haçı ilk defa Büyük Üstat Fulk de Villaret (1305-1319)'in sikkelerinde rastlanmıştır. Bu Tarikat bayrağı kendi içerisinde yer alan alt temsilcilikleri ile 48 Ulusal Birliği ve Dünya çapında 100'den fazla diplomatik misyon tarafından kullanılmaktadır. Ayrıca hastanelerin, tıp merkezlerinin ve polikliniklerin üzerinde ve Malta Tarikatı'nın yardım birliklerinin, vakıflarının veya uzmanlaşmış birimlerinin çalıştığı her yerde dalgalanır.

 Majesteleri Büyük Üstadın Bayrağı

Sekiz köşeli beyaz haçın üstünde yer alan tacı zincir ile çevrili kırmızı bayrak, Büyük Üstadın kişisel bayrağıdır. Büyük Üstad'ın bulunduğu zamanlarda Magistral Sarayı ve Tarikatın Magistral konutları üzerinde dalgalanır.

Malta Egemen Tarikatı ArmasıMalta Egemen Tarikatın arması, kırmızı oval bir alan üzerinde sekiz köşeli Latin Haçını, bir tespihle çevrelenmiş ve taçla desteklenerek pelerin ile örtülmüştür. Bu arma, Büyük Yargıçlığı’nın ve Malta Egemen Tarikatı Kurumlarının armasıdır.

Tarikat Faaliyet Arması

Beyaz sekizgen haçlı kırmızı kalkandan oluşan ve Malta Tarikatı’nın Dünya çapındaki tıbbi ve insani faaliyetlerinde kullandığı