Türkiye, her geçen gün sayıları artan Suriyeli vatandaşlara her anlamda destek sağlarken, ciddi sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır.

 Ülkemize gelen Suriyelilerin ekonomik, hukuki, siyasi ve toplumsal etkiler yarattığı açıktır. Bu etkiler, ülke kalkınmamıza olumsuz yönde etki ederken, giderek daha karmaşık bir duruma işaret eden Suriyeli mülteci akınının yakın gelecekte çözülmesi pek mümkün görünmemektedir.

Geçici koruma altındaki Suriyelilerin bulundukları şartlar nedeniyle suça karışmaları (cinsel taciz, çocuğun cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hırsızlık, yaralama, adam öldürme, göçmen kaçakçılığı) artmaktadır. Suriyeli sığınmacılarla birlikte nüfusun hızla artması, su, enerji ve altyapı kaynaklarında önümüzdeki dönemde sıkıntılar yaşanmasına neden olacaktır. BMMYK, Türkiye'nin tüm "kayıtlı Suriyeli mültecilerin" %63,4'üne ev sahipliği yaptığını bildirmiştir. Şam’daki bir Suriyeli kadının doğurganlık oranı 2.3 iken, Türkiye’ye geldiğinde bu oran 5.9’a çıkmaktadır. Özellikle Gaziantep'te Suriyelilerin sayısı 700 bine ulaşmıştır. Resmî verilere göre her 69 kişiden 1'i mülteci olup, Türkiye bu durumdan en çok etkilenen ülkelerden biridir.

Suriyeli mültecilerin varlığı, ülkemize ekonomik sıkıntılar da getirmiştir. Türkiye, Suriye'den gelen mültecilere büyük miktarlarda para harcamış ve ciddi çabalar göstermiştir. Uluslararası kuruluşlar da bu trajik durumun etkilerini azaltmak için katkılarda bulunmuşlardır. Ancak, bu yardımlar Türkiye'deki yoksul kesimin ikinci plana itildiği eleştirilerini gündeme getirmiştir. Bu sorunlar sadece devlet harcamalarıyla sınırlı kalmayıp, yoğun göç talebinin artmasıyla şehirlerin ekonomisini de çift yönlü etkilemektedir. Ayrıca, zanaat sahiplerinin aynı işi daha düşük ücretlerle yapmaları nedeniyle Suriyeli mültecilerin tercih edilmesi, iş kaybına yol açmaktadır. Bir diğer önemli konu ise mültecilerin kolay bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olabilmesidir. 9 Kasım 2023 tarihinde yapılan açıklamada, 237 bin 995 Suriyeliye Türk vatandaşlığı verildiği belirtilmiştir. Sessiz istilanın yerini artık işgal almıştır...