Nasipsizliğin en ilginç versiyonu bir kitabı yıllarca okuyup, hiç içinde ne dediğini anlamamaktır. Rabbinizden size bir şarkı inmedi, emirler ve yol göstermeler var.


*Öyle tezat bir durum ki, önce belki de defalarca okuyup anlayabildiğin kadar anlaman gerekiyor. Sonra bir bakıyorsun tuhaflıklar, çelişki gibi görünen şeyler var. Hem savaşı, hem barışı emrediyor vs. Sonra bunlarla ilgili araştırmalar yapıp, konjunkturel olayları ve değerlendirmeleri kendi bağlamında anlaman gerekiyor. 

*Bu kısım biraz zor kabulleniliyor ama görünen o ki hakikat, bugün elimizde bulunan mushaf'ın, Hz. Peygamberin vefatından 90 yıl sonra aslında Emevi Halifesi olan ama kendisini Allahın halifesi sanan Mervan'ın toparlamasıdır. Ateistler ve düşünürlerin Kuranda buldukları tutarsızlıklar bu müdahalenin ve bilgi eksikliğinin doğal bir sonucudur. Bunlar Allahın, kuranın  ve elçilerin itibarını haşa, azaltmaz. SAdece ilgilisini daha çok düşünmeye ve araştırmaya mecbur kılar. 

*Savaşlarda ölen hafız sahabeler ve dağınıklık son şüphesiz kitapların Kerbelada mızrakların ucunda olduğunu anlatıyor, Allahu alem. Konu buraya gelince de "Alevi"liğe çaldığı ve Alevileri eksik ve yetersiz buldukları için(ki tıpkı ehli sünnet(!) ve diğerlerinin olduğu gibi aleviler de insandır, kusurludur) konu burada itibarsızlaştırılır.

*Her şey Allaha aittir. Ancak "Kuran Allahın sözüdür" demek Allahı arap yapar. Kuranda Cebrailin ve Muhammedin, ikisine de salat ve selam olsun, vahiy sırasında nasıl durdukları, aralarındaki mesafe ve kuranın nasıl indirildiği yazar. Ancak tabi efsunla okunduğu için oradaki bazı şeylere kafa yorulmaz. Kuran, Cebrail eliyle Muhammedin kalbine inmiştir. Anlaşılmayan detay bence o zamanlarda Allahın nurunun Muhammedde olduğu, dolayısıyla evrenin uyması(secde) gereken insanın, Allahın kendisini seçtiği Muhammed olduğu, burası zor ama o zamanlar Allahın Muhammedde muhkem olduğu veya Muhammedin mahlukattaki Allah olduğu gibi bir detay var. Dediğim gibi, burası zor bi konu.

*Sonra gerçekten çok ilginç, bugün ki bilimi lal eden çok kıssa ve misal var, inananlar bu enteresan işler üzerine kafa yormaz, konusu gelirse bilgi sahibi de değildir. Kafa yormaları kendilerine emredilmişken bile. Ama bu emir de arapça olduğu için mealine bakılmıyor :)

Bugün Cuma, Kehf günüdür. Allah göklerde olduğu gibi, yeryüzünde de Kral(El-Melik) olacaktır. Ve bu zulümler elbetteki karşılığı görerek son bulacaktır. Siz o gün geldiğinde doğru yere Namaz kıldığınızdan, doğru yere uyduğunuzdan emin olun. Nacizane.