'KUYU-10' operasyonlarında 11 gözaltı 'KUYU-10' operasyonlarında 11 gözaltı

Kira artışında uygulanan %25 sınırlaması sona erdiği için, kiracılar ve ev sahipleri arasında yeni bir dönem başlıyor. Bu değişiklikle birlikte, kira artış oranları TÜİK tarafından her ay açıklanan TÜFE oranına göre belirlenecek. Gayrimenkul uzmanı Hasan Ceran, bu yeni dönemin konut piyasasında kaos yaratabileceğini ve kira artışlarının yüksek olması nedeniyle uyuşmazlıkların artabileceğini belirtiyor.

Uyarlama ve Uyuşmazlıklar

Ceran, kira artışlarının TÜFE oranına göre yapılması gerektiğini ifade ederken, bu durumun ev sahipleri ve kiracılar arasında anlaşmazlıklara yol açabileceğini öngörüyor. Bu tür anlaşmazlıklar, arabulucular veya uzlaştırıcılar aracılığıyla çözülememesi durumunda mahkemeye taşınabilir. Özellikle olağanüstü durumlar (enflasyon, salgın hastalık, döviz kuru değişimleri, doğal afetler gibi) kira uyarlama davalarına yol açabilir.

İstihkak Davaları ve Tahliye

TÜFE oranının üzerinde bir kira artışı yapıldığında, kiracı istihkak davası açabilir. Eğer kiracı, TÜFE oranında zam yapılmasına rağmen kirayı ödemezse, ev sahibi kiracıyı tahliye edebilir ve icra yoluna başvurabilir. İcra müdürlüğü kanalıyla borçluya ödeme emri gönderilir ve borç 30 gün içinde ödenmezse tahliye işlemi başlatılır.

Tahliye Koşulları

Tahliye koşulları arasında, kira kontratındaki maddelerin ihlali, ev sahibinin birinci derece yakınının konut ihtiyacı, evin tadilata alınması veya satılması, kiracının tahliye taahhüdü imzalaması, kira ödenmemesi ve ihtarnameye rağmen 30 gün içinde ödeme yapılmaması gibi durumlar yer alıyor. Ayrıca, çevredeki kira bedellerine göre düşük kalan kiralar için kira uyarlaması davası açılması ve yeni belirlenen kira bedelinin kabul edilmemesi durumunda da tahliye gerçekleşebilir.

Piyasanın Normalleşmesi

Avukat Sinan Keskin, %25 sınırının kaldırılmasını olumlu bir adım olarak değerlendiriyor ve konut piyasasının normalleşmesi gerektiğini savunuyor. Keskin'e göre, TÜFE oranında kira artışları yapılması, piyasadaki dengesizlikleri giderebilir. Ancak, kiracılar artış oranını tam olarak yapmazlarsa eksik ödenen bedel nedeniyle icra takibi başlatılabilir ve bu durum tahliye nedeni sayılabilir.

Sonuç olarak, yeni dönemde kiracılar ve ev sahipleri arasında daha fazla anlaşmazlık yaşanması beklenirken, hukuki süreçlerin de artacağı öngörülüyor.

Editör: Duha Sena Oskay