Türkiye'nin yılın ilk yarısında ihracatını en fazla artırdığı ülke Romanya Türkiye'nin yılın ilk yarısında ihracatını en fazla artırdığı ülke Romanya

Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Türkiye'yi sıkı mali incelemeye tabi tutulan ülkelerin bulunduğu "gri listeden" çıkardı.

Gri listeden çıkartılma kararı Türkiye'nin uluslararası mali itibarını güçlendireceği gibi yabancı yatırımların artmasını da sağlayabilir.

FATF, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele (AML/CFT) politikalarında eksikler olduğu için Türkiye'yi 2021 yılında gri liste olarak tabir edilen "artırılmış gözetim listesine" almıştı.

FATF tarafından yapılan açıklamada, "FATF genel kurulu, karşılıklı değerlendirmeler sonucu tespit edilmiş olan kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadele konularındaki stratejik eksiklikleri gidermekte kat etmiş oldukları önemli mesafe nedeniyle Jamaika ve Türkiye'yi kutlamaktadır" dedi.

Açıklamada ayrıca, "Eylem planlarını tamamlayarak tespit edilen stratejik eksikliklerini mutabık kalınan süre içinde gideren bu iki ülke artık FATF'nin artırılmış gözetim sürecine tâbi olmayacaktır" denildi.

Yüksek riskli ülkeler ve yoğunlaştırılmış gözetime tâbi ülkeler hakkındaki ayrıntılı raporda ise Türkiye'nin kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadele rejiminde kaydettiği ilerlemenin memnuniyet yarattığı ifade edildi.

Raporda FATF tarafından Ekim 2021'de sekiz alanda tespit edilen eksikliğin giderildiği ifade edilerek, "Türkiye AML/CFT sistemindeki iyileştirmeleri devam ettirmek için FATF ile çalışmaya devam etmelidir" denildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek piyasalar tarafından yakından izlenen Türkiye'nin gri listeden çıkarılma kararı öncesi sosyal medya paylaşımında "başardık" ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: Reuters